Tag Archives: tre

TYT Việt Nam và sự phát triển của thế hệ trẻ

Cuộc sống bạn chọn chấp nhận với số phận hay chọn nỗ lực để thay đổi số phận ? Còn tôi, tôi chọn hy sinh để con cái của tôi có nhiều cơ hội phát triển. Nỗi lo cơm áo gạo tiền Tôi là một cử nhân luật. Ra trường với biết bao nhiêu hoài […]

phone-icon
facebook-icon
facebook-icon